Какво е това кери трейд (carry trade)
Публикувана от theboss на May 27 2010 21:08:58

Кери трейда (Carry Trade) е стратегия за търговия на FOREX, при която трейдърът купува валута със сравнително висок лихвен процент (AUD), като същевременно продава друга валута със сравнително нисък лихвен процент (JPY). Така инвеститорът се възползва от разликата в лихвените равнища на двете валути. Ако се използва и левъридж (марджин), то се реализира мултиплициране на лихвата по откритата позиция със нивото ма марджина. За да стане по-ясно нека разгледаме реален пример:

Инвеститор заема 10 000 JPY (японски йени) при лихва 0.5%, конвертира ги в US долари и купува с тях ценни книжа даващи лихва от 5 %. За една година печалбата от тази сделка е 4.5% ( 5% - 0.5% ) понеже се плаща лихва на заема от 0.5 %, а се получава лихва от 5% от ценните книжа. Хубавичко изглежда, нали. Още повече, че ако вкараме и марджин в сметката, реалната лихва която получаваме става разликата в лихвените проценти уможена по марджина. В случая, ако използваме марджин 1:100, с нашите пари можем да купим 100 пъти повече ценни книжа и лихвата която ще получим ще бъде на 100 пъти по-голяма сума. Ето какво става в действителност:

1. Курсът долар/йена е 1/100 Заемаме 100 000 йени (равностойността на 1000$) при лихва от 0.5 %. За една година трябва да платим 500 йени лихва (100 000 х 0.5%).
2. Превалутираме ги тези йени в 1000$ и използваме марджин 1:100, за да купим ценни книжа даващи ни лихва от 5%. Следователно купуваме книжа за сумата от 1000$ х 100 мардж. = 100 000 $
3. След една година, получаваме лихва на тези 100 000$ от 5 % или 5 000 $ от тази сума плащаме лихвата по заема в йени, която е 500 йени или 5 долара и получаваме 4995 $ печалба или близо 400% възвръщаемост на инвестицията.


Сега звучи още по-добре нали? :). Е да, ама има и още нещо, което трябва да се вземе предвид. Горният пример важи само ако няма промени в курса долар/йена и в цената на ценните книжа, които купуваме. Ако сме купили 100 книжа за по 1000$ всяко, и ако цената им падне на 990$, то тогава ние ще усетим загубата 100 кратно - заради марджина, който използваме. Нашите 100 книжа вече ще струват 100 * 990 или 99 000 $. Тоест ще сме на загуба от 1000$ - парите, които използвахме за марджин покупки. Ще получим обаждане от брокера ни, че марджин депозита ни е изгубен и да внесем допълнително. Вярно е също и обратното - ако цената на ценните книжа скочи от 1000$ на 1010$, то няшата инвестиция ще е на сойност вече от 101 000 $, тоест + 1000$.
Разбира се, можем да използваме по-малък марджин от 1:20 или 1:10 . Ще си спестим много сърцебиене и главоболия и ще получим не 100, а 10 кратно умножение (при 1:10) на разликата в лихвите, което също никак не е зле. Най-малко рисковият вариант, е ако въобще не използваме марджин, но при него възможностите за печалба също са по-малки.