Как да възстановим здравноосигурителните си права
Публикувана от theboss на May 30 2011 00:59:37
Здравноосигурителните права се възстановяват, когато лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на последната дължима вноска.

Размера на вноските се определя на база на възнаграждението ви. Повече информаия можете да видите ТУК

Ако сте безработен, през 2011 г. дължите по 16.80 лева на месец.

Здравноосигурителните вноски се плащат:

* по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по сметките за набиране на здравноосигурителните вноски в териториалните дирекции на НАП:

Банковите сметки можете да видите на сайта на НАП: ТУК


Примери за попълнено платежно нареждане (вносна бележка) за 2011 г. можете да видите отново в nap.bg или направо: ТУК


* Пощенски запис. Пример за попълнен пощенски запис на самоосигуряващо се лице има на nap.bg, а точният адрес е тук: ТУК

* по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски. Чрез системата клиентът би могъл да си попълни и разпечати предводно нареждане, което да отнесете в избрана от него банка без да е необходимо да нарежда превода от дебитната си карта:

Електронна система на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен калкулатор”

Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпите спешно в болнично заведение, тогава можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да ви бъде издаден този документ трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

Ако работодателят ви не е внасял здравноосигурителните вноски, вие не трябва да ги платите и няма да изгубите правата си по тази причина. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от здравноосигурителни права.


ВАЖНО!

Дължимите здравноосигурителни вноски, се внасят в размерите, определени за съответните периоди, за които се дължат.

Например: Ако сте пропуснали здравноосигурителната си вноска за юни 2008 г., то следва да я внесете в нужния размер за този месец – 7.20 лв. или 6% върху осигурителен доход от 120 лв. за 2008 г. и начислената лихва към датата на внасяне на вноската.

Ползвани са материалите от www.nap.bg