Здравни осигуровки - какво трябва да знаем
Публикувана от theboss на May 29 2011 13:19:18
Здравното осигуряване е задължително в България, за всеки жител на страната трябва да бъдат внасяни здравни осигуровки. Ако не знаете дали сте осигурявани, можете веднага да направите справка за това на сайта на Националната агенция по приходите - НАП . Нужно е да въведете единствено вашето ЕГН или ЛНЧ ако сте чужденец жител на страната. Процедурата по проверка на здравните осигуровки е бърза и интуитивна, но ако срещате някакви трудности, можете да видите подробни инструкции за това как да проверите здравно осигурителния си статус тук: http://xn----7sbgbeculbcv4apcvio2b.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B3%D0%BD/

Задължителното здравно осигуряване е с цел да гарантира достъп на осигурените лица до медицинска услуги - най-различни по вид, обхват и обем, както и свободен избор на личен лекар, сключил договор със НЗОК - Национална здравноосигурителна каса. Важно да знаете, че всички лични лекари могат да направят справка дали сте здравно осигурени и евентуално кои са пропуснатите периоди. Ако сте с прекъснати здравноосигурители права (не сте внасяли осигуровките си за повече от 3 месеца), достъпът на до медицинска помощ вероятно ще ви бъде отказан (освен при спешен случай) или ще трябва да заплатите за услугите. Затова ви съветваме да проверите статуса си, за да избегнете неудобни ситуации.

Здравните осигуровки за 8% от брутната ви работна заплата, като 4,8 процента са за сметка на работодателя, а 3,2 процента са за ваша сметка.

За самоосигуряващите се лица процентът е 8 за тяхна сметка. Ако самоосигуряващо се лице не внася здравните си осигуровки, но ги декларира всеки месец, то неговите права няма да бъдат прекъснати, а върху не внесените суми ще се дължат наказателни лихви.

Безработните са длъжни да се осигуряват за собствена сметка, като вноските, които трябва да внасят ежемесечно са на стойност 16,80 лева.

Редовните студенти са здравноосигурени от учебното заведени, в което учат.

Задочните студенти са длъжни да се осигуряват за своя собствена сметка.